Staj için Gerekli Belgeler

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE;

 1. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğrencileri mezun olabilmeleri için 6.dönemin sonunda(LOG 499) zorunlu stajını tamamlamak zorundadır.
 2. Staj dersi kapsamında yapılan stajlar minimum 20 iş günü olmalıdır.
 3. Öğrenciler, zorunlu stajları hakkındaki her türlü sorularını bölüm staj koordinatörü Arş. Gör. Dilara Baran’a sorabilirler.
 4. Öğrenciler, zorunlu stajlarını bahar dönemi final sınavları bitiminden güz dönemi derslerin başlama tarihine ya da güz dönemi final sınavları bitiminden bahar dönemi derslerin başlama tarihine kadar olan sürede yapabilirler.
 5. Zorunlu staj yapacak öğrencilerin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu gereği İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortaları Atılım Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Sigorta işlemleri tamamlanmadan staja başlamak mümkün değildir.
 6. Öğrenci, staj başlangıç tarihinden en az 10 iş günü önce Zorunlu Staj Başvuru Formu ve Stajyer Öğrenci Bilgi Formu’nu ve gerekli diğer belgeleri bölüm sekreterliğine teslim etmelidir. (Bkz. Gerekli Belgeler) Belgeler teslim edildikten sonra Personel Müdürlüğü’nden İşe Giriş Bildirgesi’ni alıp staj yapılacak kuruma teslim edildikten sonra staja başlamak mümkün olacaktır. (İşe Giriş Bildirgesini elden alamayan öğrenciler, talepleri halinde e-posta yoluyla alabilirler. Ayrıca, işyerleri SGK sisteminden de görebilir.)
 7. Stajını tamamlayan öğrencilerin, kurumun doldurduğu Staj Değerlendirme Formu’ nu kapalı mühürlü zarf içerisinde staj bitim tarihinden sonra en geç 1 hafta içinde bölüm staj koordinatörüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 8. Öğrencilerin stajlarını tamamlamalarının ardından bir sonraki ders kayıt dönemlerinde” LOG 499 Internship” dersine kayıtlarını yaptırmaları gereklidir.

 

GEREKLİ BELGELER:

 1. Zorunlu Staj Başvuru Formu: Öğrenci bilgilerini, staj yapılacak kurumu, stajın kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirten, bölüm, staj yapılacak kurum ve öğrenci tarafından imzalanmış, staja başlamadan sigortanın yapılabilmesi için gerekli olan başvuru belgesidir.(2 kopya)
 2. Stajyer Öğrenci Bilgi Formu
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Önlü arkalı fotokopi gerekmektedir.
 4. 3 adet Fotoğraf
 5. İkametgah Belgesi

*Bu 5 belge staja başlamadan önce bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.

 1. Staj Değerlendirme Formu: Staj yapılan kurum tarafından doldurulacak, stajın başarılı olup olmadığını belirten, stajın tamamlanmasından sonra öğrencilerin staj koordinatörlerine teslim etmeleri gereken belgedir.
 2. Staj Raporu: Öğrencilerin 20 iş günü süresince iş yerinde hangi görevlerde çalıştırıldıkları, hangi birimlerde hangi işlerden sorumlu tutulduklarını içeren detaylı bir rapor hazırlamaları beklenmektedir. Staj Raporu, staj bitiminden sonra en geç 1 hafta içerisinde diğer tüm evraklar ile birlikte İngilizce yazılmış olarak, iki kopya halinde Staj koordinatörlüğüne teslim edilecektir. Zamanında teslim edilmeyen staj raporları kabul edilmeyecek olup, öğrencinin stajı “Başarısız” sayılacaktır.

          Staj raporu formatı için tıklayınız.