Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Y.Lis-1

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LOJ500 Seminer
0
0
0
5
LOJ507 Uluslararası Ticaret
3
0
3
5
LOJ555 Araştırma Metotları ve İletişim Becerileri
3
0
3
5
LOJ599 Tez
0
0
0
80
Seçmeli Ders (A veya B Grubu)
3
0
3
4
Seçmeli Ders (A veya B Grubu)
3
0
3
4
LOJ505 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik
3
0
3
5
Seçmeli Dersler (A Grubu)
3
0
3
4
Seçmeli Dersler (A Grubu)
3
0
3
4
Toplam
21
0
21
116


Müfredat Toplamı
21
116

Seçmeli Dersler (A Grubu)

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LOJ501 Uluslararası Pazarlama ve Stratejileri
3
0
3
5
LOJ502 Satın Alma ve Envanter Yönetimi
3
0
3
5
LOJ503 Dış Ticaret ve Gümrük Rejimleri
3
0
3
5
LOJ506 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar
3
0
3
5
LOJ508 Temel Muhasebe ve Mali Tablolar
0
3
3
5
LOJ509 Taşıma Hukuku
3
0
3
5
LOJ510 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Sözleşme Yönetimi
3
0
3
5
LOJ511 E-ticaret ve E-lojistik
3
0
3
5
LOJ512 Proje Tasarımı ve Yönetimi
3
0
3
5
LOJ513 Uluslararası İşletmelerde Stratejik Yönetim
3
0
3
5
LOJ514 Dış Ticaret ve Gümrük Uygulaması Analizi
3
0
3
5
LOJ515 Üretim Yönetimi ve Lojistik
3
0
3
5
LOJ516 İhracat ve İthalat Yönetimi
3
0
3
5
LOJ517 Uluslararası Girişimcilik
3
0
3
5
LOJ518 Risk Yönetimi
3
0
3
5


Seçmeli Dersler (B Grubu)

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON501 Ekonomi Teorisi
3
0
3
5
MBA501 Çağdaş İşletmecilik
3
0
3
7.5
MBA502 Pazarlama Yönetimi
3
0
3
7.5
MBA503 Muhasebe
3
0
3
7.5
MBA504 Finansal Yönetim
3
0
3
7.5
MBA506 Örgüt Teorisi
3
0
3
7.5
MBA509 Üretim Yönetimi
3
0
3
7.5