Lojistikte Güncel Konular (LOG425) Ders Detayları

Ders Adı: Lojistikte Güncel Konular
Kod: LOG425
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, lojistikteki güncel güncel konuları anlamaya yönelik bir altyapı sağlamaktadır. Bu dersin amacı, vaka analizi, sınıf çalışmalrı ve tartışmalar yoluyla lojistikteki çağdaş konuların anlaşılması ve geliştirilmesidir. Bu ders öğrencilere lojistik alanındaki mevcut akademik ve pragmatik yaklaşımları eleştirel bir biçimde kavratmak için tasarlanmıştır.
İçerik: Bilgi yönetimi, lojistikte inovasyon, trendler: tersine ve yeşil lojistik, lojistik projesi yönetimi, e-ticaret, sürdürülebilirlik, kalite yönetimi, şehir lojistiği, insani lojistik, teknoljinin stratejik yönetimi
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5