Japonca IV (JAP302) Ders Detayları

Ders Adı: Japonca IV
Kod: JAP302
Ön Koşul Ders(ler)i: JAP301
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin öğrenmiş oldukları kalıpları Japon Kültürüne uygun halde kullanabilme, yer ve zaman şartlarına uygun hale getirerek anlaşılır diyaloglar kurma becerilerini geliştirme.
İçerik: Diyaloglar, dilbilgisi çalışmaları ve alıştırmalar. Tamlamaları kullanarak tarif yapabilme, karşı tarafın taleplerine yönelik olarak durum ve gerekçelerini açıklayabilme, sebebe uygun olarak ricada bulunabilme, tavsiye isteme ve verme, günlük hayattaki alışkanlıkları ifade edebilme, kanji alfabesini kullanabilme vs.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4