Kriz Yönetimi (PR 424) Ders Detayları

Ders Adı: Kriz Yönetimi
Kod: PR 424
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders ticari işletmeler ve diğer örgütlerin uyguladığı kriz yönetimi programlarının planlaması, gelişimi ve uygulamasının yanı sıra kriz sırasında paydaşlarla kurulacak iletişim için gereken halkla ilişkiler tekniklerine odaklanır.
İçerik: Krizin tanımı, Kriz türleri, Krizin aşamaları, Kriz yönetiminin temelleri, Kriz yönetim takımı kurulması, Kriz yönetim model ve stratejileri, Kriz süresince iletişimin önemi, Kriz döneminde medya ile ilişkiler, Kriz yönetimi ve halkla ilişkiler arasındaki ilişki, Kriz yönetimi ile ilgili örnek olay incelemeleri.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5