Sanat Tarihi ve Anlayışarı (PR 235) Ders Detayları

Ders Adı: Sanat Tarihi ve Anlayışarı
Kod: PR 235
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste, tarih öncesi dönemden itibaren sanatı evrimini ve önemi anlatılır.kronolojik olarak dönemlere ayrılarak kendi dönemi içerisinde sanat anlayışları incelenir. İnsanoğlunun yaşadığı çevre, dönem, dini ve sosyo ekonomik yapılar ile bağlantılı olarak sanat anlayışları irdelenir.
İçerik: Ders geçmişten günümüzeçeşitli metaryallere şekül verilerek oluşturulan sanat yapıtlarının incelenmesini içermektedir. Ders boyunca sanatın anlamı ve önemi, temel kavramlar ve literatür bilgisiyle birlikte ele alınacaktır. Mimari, heykel, resimgibi farklı sanatsal türlerin görünümü ve gelişimi ile farklı sanatsal türler arasındaki ilişki ve bağlantılar toplumların sosyo-kültürel yapıları bağlamında ele alınacaktır. Antik Anadolu Uygarlıkları (Hitit, Asur ve Frig), Mısır, Yunan, Roma, Bizans, Erken Orta Çağ, Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, Rokoko ve modern sanat okullarını ve bunların görsellerle desteklendiği arka plan bilgisi verilecektir. Ayrıca, sanatın sosyolojik ve psikolojik görünümleri, kültürün sanat üzerindeki etkisi ders kapsamında ele alıncaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5