Medya ve Toplum (PR 236) Ders Detayları

Ders Adı: Medya ve Toplum
Kod: PR 236
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki öğrencilere kitle iletişimi ile ilgili gerekli bilginin verilmesine odaklanmaktadır.
İçerik: Haftalık ders açıklamalarında ders içeriği hakkında bilgi verilmiştir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5