Küreselleşme ve Bölgeselleşme (ECON 419) Ders Detayları

Ders Adı: Küreselleşme ve Bölgeselleşme
Kod: ECON 419
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin temel amacı; lisans öğrencilerine küreselleşme ve bölgeselleşmenin temel konularını anlatmaktır.
İçerik: Bu derste küreselleşme ve boyutları,finansal küreselleşme,doğrudan yabancı yatırımlar, çok uluslu şirketler, küreselleşme ve ekonomik gelişme, sınırlı serbest ticaretten koşullu serbest ticarete, yeni sanayileşen ülkeler, entegrasyon kuramı, entegrasyon türleri, ekonomik birlikler. AB deneyimi, bölgeselleşme ve bölgesel birlikler, bölgeselleşmenin kuramsal boyutu,bölgeselleşerek küreselleşme,bölgeselleşmenin ekonomik gelişme üzerine etkileri,birliklerin küresel dağılımı ve etkileri konuları işlenecektir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6