Marka Yönetimi (MAN428) Ders Detayları

Ders Adı: Marka Yönetimi
Kod: MAN428
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Hem büyük hem küçük ölçekli işletmelerin günümüz rekabet koşullarında farklılaşabilmek adına marka yönetimini nasıl etkin kullandıklarını analiz edebilmek.
İçerik: marka yönetimine ilişkin temel kavram ve tanımlar; marka değeri kavramı; marka konumlandırma; marka değeri yaratmak için marka bileşenlerinin seçimi; marka değeri yaratmak için pazarlama programlarının tasarımı; marka değeri yaratmak için bütünleşik pazarlama iletişimi; marka değeri ölçme ve değerlendirme sistemleri; marka stratejileri tasarım ve uygulaması; marka uzantıları; marka yönetiminde sürdürülebilirlik: markaların zaman içinde yönetimi; markaların küresel yönetimi; marka yönetiminde organizasyonel ve yönetsel konular
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5