Tüketici Davranışı (MAN449) Ders Detayları

Ders Adı: Tüketici Davranışı
Kod: MAN449
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin başarı ile bitirilmesi sonunda öğrenci, tüketicilerin hangi davranışlarının incelendiği hakkında bilgi sahibi olacak, bu davranışlara etki eden çevresel faktörleri belirleyebilecek, kişisel ve durumsal faktörleri ayırt edebilecek ve değiştirilmek istenen davranışı istenen şekilde değiştirebilmek amacıyla hangi pazarlama faaliyetlerini ne şekilde kullanacağını bilebilecektir.
İçerik: Çeşitli sosyal bilimlerdeki teorilerden faydalanılarak, tüketici davranışları, deneyimleri ve karar verme süreçleri incelenecektir.Tüketici davranışı kavramı tanımlanıp, bu davranışları etkileyen algı, motivasyon gibi iç etkenler ve kültür, alt kültür gibi dış etkenler tartışılacaktır. 
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5