İşaret Dili (ART292) Ders Detayları

Ders Adı: İşaret Dili
Kod: ART292
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Beden dili etkili şekilde öğrenme ve uygulama.
İçerik: İşitme engelli vatandaşlarla günlük iletişim kurabilme becerisi kazandırma.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4