Ticaret ve Lojistikte Bilgi Teknolojileri (LOG422) Ders Detayları

Ders Adı: Ticaret ve Lojistikte Bilgi Teknolojileri
Kod: LOG422
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dış Ticaret ve Lojistik alanında etkinliğin artırılması ve işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla kullanılan BT uygulamalarının tanıtımı amaçlanmaktadır.
İçerik: • Yatay bir sektör olan BT ‘nin Lojistikte etkinliği nasıl artırdığını tartışabilme olanağını elde edecekler, • Uluslararası kuruluşlarca yürütülen BT projeleri hakkında bilgi sahibi olacaklar - BM-AEK nezdinde yürütülen eTIR çalışmaları - AB Ortak Transit Sistemi - Dünya Gümrük Örgütü nezdinde yürütülen eATA çalışmaları
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5