Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği (LOG303) Ders Detayları

Ders Adı: Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği
Kod: LOG303
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, Avrupa Birliği'nin gelişim sürecini ve Türkiye ile ilişkilerinin paradigmalarını açıklamak ve Avrupa Birliği'nin küreselleşen dünya ekonomisindeki önemini vurgulamaktır. Ders, öğrencilere AB-Türkiye arasındaki Gümrük Birliği sürecinin güncel ekonomik, politik ve sosyal gelişmeler ışığındaki değerlendirmesini sunmaktadır.
İçerik: Derste, Avrupa Birliği'nin işleyişine ilişkin bir temel oluşturmak üzere ekonomik bütünleşme türleri, Avrupa Birliği'nin tarihçesi ve bütünleşme süreci ile temel kurumları tartışılacak; AB-Türkiye arasindaki Gümrük Birliği'nin oluşumu, ortaklığa temel teşkil eden kararlar ve ortaklığın geleceği analiz edilecektir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5