Uluslararası Ticaret/Lojistik Projesi (LOG404) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Ticaret/Lojistik Projesi
Kod: LOG404
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Mezun olmaya hazırlanan öğrencilerin, güncel iş hayatını deneyimleyebilmelerine yönelik olarak belirlenen konular çerçevesinde bitirme projesi hazırlayacaklardır. Bu sayede, uluslararası ticaret ve lojistik alanına yönelik pratik yaparak bilgilerini genişletmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik: Öğrenci- Öğretim Görevlisi fikir birliği ile belirlenen konular çerçevesinde yapılan araştırmanın, belirli aralıklarla teslim edilecek taslakların değerlendirilmesi ve dönem sonunda 15 dakikalık bir sunum ile konunun anlatılması planlanmaktadır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7