Uluslararası Ticarette Vergilendirme (LOG405) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Ticarette Vergilendirme
Kod: LOG405
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste öğrencilere uluslararası ticaret işlemlerinde ödenen vergi ve mali yükümlülükler, bunların temel dayanakları ve istisnaları ile gümrük birliği de dâhil olmak üzere dış ticaret işlemlerinde vergi uygulamaları alanlarında bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Dönem sonunda öğrenciler uluslararası eşya tedarikinde maliyetler açısından en avantajlı vergi uygulamalarını biliyor olacaktır.
İçerik: Bu derste öğrencilere uluslararası ticaret işlemlerinde gümrük rejimleri itibariyle ödenen vergi ve mali yükümlülükler, bu vergilerin dayanağı temel yasal mevzuat, dış ticaret vergilerine ilişkin temel dış ticaret, gümrük ve vergi kavramları, serbest bölge işlemlerinde mali yükümlülükler, yolcu ve kargo işlemlerinin vergisel boyutu öğretilmektedir. Bu çerçevede uluslararası lojistikte ticaret konusu eşyalar ile ilgili ödenecek vergilerin ne olduğu, hangi durumlarda ne tür vergi avantajlarının kullanılabileceği ve bu şekilde maliyetleri minimize edilebileceği örnekler ile anlatılmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7