Kıymetli Evrak Hukuku (MAN438) Ders Detayları

Ders Adı: Kıymetli Evrak Hukuku
Kod: MAN438
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Kıymetli evrak tanımı ve özellikleri, kıymetli evrak hukuku, kıymetli evrakın hukuki nitelikleri, ödeme ve ibraz, zaman aşımı.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5