Dış Ticarete Giriş (LOG209) Ders Detayları

Ders Adı: Dış Ticarete Giriş
Kod: LOG209
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere dış ticaretle ilgili yeterli bir bilgi kazandırmaktır. Ders tarihsel bir perspektif ve çok disiplinli bir anlayışla hazırlanmış olup, öğrencilere uluslararası ticaret teori ve politikalarını öğretmek üzere tasarlanmıştır.
İçerik: Uluslararası Ticaret, iktisadın uluslararası ekonomik problemlerle ilgilenen dalı olup, temel dış ticaret modelleri ile uluslararası ticaret politikasının başlıca konularını kapsar.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5