Kombine Taşımacılık (LOG203) Ders Detayları

Ders Adı: Kombine Taşımacılık
Kod: LOG203
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, Türkiye ve dünyada kullanılan kombine taşımacılık kavramının teorilerle birlikte temel anlayışın verilmesini ve aynı zamanda, lojistik firmalarının maliyetlerini düşürmeye yönelik, en uygun taşıma yönteminin belirlenmesini sağlamaktır.
İçerik: Bu ders taşıma çeşitleri, kombine taşımacılık bileşenleri, tarafları, tarafların yasal yükümlülüklerini ve gerekli dökümanların analizini kapsamaktadır. Ders kapsamında örnek olay değerlemeleri ve gerçek hayat uygulamaları ele alınmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6