Uygarlık Tarihi (HIST 221) Ders Detayları

Ders Adı: Uygarlık Tarihi
Kod: HIST 221
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Anlatım temelli bu ders tüm lisans öğrencilerini modern uygarlığın temelleri hakkında bilgilendirmek ve uygarlık anlayışını inşa eden bazı düşünsel temalar hakkında donanım sahibi yapmayı amaçlamaktadır. Dönem sonunda öğrencilerin, modern uygarlığın entelektüel, kültürel ve bilimsel temelleri hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip olarak dersi tamamlamaları beklenmektedir.
İçerik: İnsan evriminde teknoloji kullanımının önemi; ilk uygarlıkların ortaya çıkışı; modern uygarlığın temelleri olarak Eski Mısır’dan Eski Yunan’a geçmiş uygarlıklar; Machiavelli, Hume, Descartes, Hobbes, Bacon, Locke, Rousseau gibi bazı önemli düşünürlerin klasik eserleri ve aydınlanma tarihine katkıları; uygarlıkların ilerlemesine bilimsel düşüncenin katkısı bağlamında Kopernik, Galileo ve Newton gibi bilim insanlarının bazı klasik metinleri.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3