Yönetime Giriş (MAN112) Ders Detayları

Ders Adı: Yönetime Giriş
Kod: MAN112
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere işletme yönetiminin fonksiyonlarını tanıtmaktır. MAN111 dersini takip eder.
İçerik: Bu ders yönetim ve organizasyon, takım çalışması, teknoloji ve bilgi yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları, pazarlama , muhasebe ve finans konularını kapsar.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6