Temel Muhasebe ve Finansal Tablolar (LOG102) Ders Detayları

Ders Adı: Temel Muhasebe ve Finansal Tablolar
Kod: LOG102
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencileri temel muhasebe teorisi ve terimleri ile tanıştırmak ve bu alandaki temel bilgileri almaları ve ekonomik çevrelerinde meydana gelen bazı finansal oluşumları anlamalarını sağlamaktır.
İçerik: Ders içerik olarak, muhasebe-finans, para ve sermaye piyasaları, vergi yükümlülükleri, mali tabloları okuma tekniklerini kapsamaktadır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5