İşletmeye Giriş (MAN111) Ders Detayları

Ders Adı: İşletmeye Giriş
Kod: MAN111
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı işletmenin temel kavramlarını öğrencilere tanıtmaktır. Son yıllarda özel önem verilen etik değerlerin, çevreciliğin de işletmenin temel kavramları arasında artık yer aldığını göstermektir. Bu bağlamda işletmenin önemi, diğer dallarla ilgisi, teknoloji ile etkileşimi, sosyal sorumluluk kavramının işletmeler için anlamı, global düzende işletmelerin nasıl çalıştığı , girişimciliğin ve küçük işletmelerin önemi, hukuki şekilleri bakımından işletmeler konularına değinilecektir.
İçerik: İşletmenin temelleri, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri, işletme fonksiyonları, işletme çevresi. Arasınav Tarihi: 16 Kasım 2017 Derse devam, yıl sonunda 10 puan bonus olarak notlandırılacaktır. Dersin notlandırılmasına iki proje ödevi dahildir. ÖDEV 1: ETİ Bisküvileri gibi herkes tarafından tanınan bir Türk şirketi seçiniz. Bu şirket için örgütsel şema geliştirin ve (kutularla temsil edeceğiniz) her mevkinin rol, otorite ve sorumluluklarını tartışınız. Proje en fazla 3 kişiden oluşan gruplarca hazırlanabilir. Ödevin teslim tarihi: 30 Kasım 2017 ÖDEV 2: Bir Türk şirketi ve o şirketin bir ürününü seçiniz. Bu ürün için şirketin dağıtım sistemini detaylı tartışınız. Proje 4 kişilik gruplarca hazırlanacaktır. Ödevin teslim tarihi: Derslerin kesilme tarihi
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6.5