Pazarlama Yönetimi (ISL502) Ders Detayları

Ders Adı: Pazarlama Yönetimi
Kod: ISL502
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Pazarlama ve pazarlama yönetimi ilke ve yöntemlerinin öğrenilmesi
İçerik: Temel kavramların açıklanması, Stratejik planlama ve pazarlama süreci, Pazarlama Stratejisi - Pazarlama Karmasındaki Hedef Kitleme Belirleme ve Geliştirme, Pazarlamanın Makro ve Mikro Çevresi, Pazarlama Bölümlendirmesi, Tüketici ve Endüstriyel Pazarlar ve bu pazarların farklı yönleri, Tüketici Davranışı, Ürün, Fiyat, Tutundurma, Dağıtım
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5