İhracat ve İthalat Yönetimi (LOJ516) Ders Detayları

Ders Adı: İhracat ve İthalat Yönetimi
Kod: LOJ516
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı İhracat ve İthalat operasyonları ile ilgili uygulamaların gerçek hayattaki işleyişini göstermek ve örnek olaylar ile teori ve pratik arasındaki farkı gözlemleyebilmektir.
İçerik: Bu derste, Uluslararası pazarlama stratejileri, planlama, kıymetli evrakların hazırlanması, ödeme ve taşıma çeşitlerinin seçimi, İhracat bölümü operasyonları, uluslararası ticaret hareketlerinin yönetimi, akreditif ve diğer ödeme çeşitleri, teslim şekilleri ve taşıma prosedürleri, ithalat ve ihracatta önemli ve zorunlu belgeler, düzenlemeler, gümrükleme ve devlet sınırlamaları konuları üzerinde durulmaktadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5