Dış Ticaret ve Gümrük Uygulaması Analizi (LOJ514) Ders Detayları

Ders Adı: Dış Ticaret ve Gümrük Uygulaması Analizi
Kod: LOJ514
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, uluslararası ticaret, dış ticaret ve lojistik eğitimi alan yüksek lisans öğrencilerine, birbirini tamamlayan dış ticaret ve gümrük ile ilgili rejimlerin neler olduğunu aktarmak ve böylece konunun bütününe hakim olmalarını sağlamaktır.
İçerik: Uluslararası ticaret, dış ticaret ve lojistik eğitimi alan yüksek lisans öğrencilerine, birbirini tamamlayan dış ticaret ve gümrük ile ilgili rejimlerin neler olduğunu aktarmak ve böylece konunun bütününe hakim olmalarını sağlamaktır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5