Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Sözleşme Yönetimi (LOJ510) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Sözleşme Yönetimi
Kod: LOJ510
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders uluslararası lojistik ve dış ticarete ilişkin kontrat yönetiminin temel konseptlerini teorik bilgi olarak tanıtmayı amaçlamaktadır. Uluslararası lojistik ve dış ticaretin önemli kontrat elemanları uluslararası kontrat yönetimi kapsamında öğretilecektir. Ayrıca uluslararası ticaret ve kontrat yönetimine ilişkin uygulama ve dökümanlar tanıtılacaktır. Bu bağlamda uluslararası kontrat yönetiminin konsept ve alt konseptlerinin tanıtılarak öğrencilerin kontrat yönetiminin uluslararası lojistiğe etkisini anlamaları hedeflenmiştir. Ders uluslararası lojistik altyapının genel tanıtılması ile başlayıp, kontrat yönetimine ilişkin önemli uygulamaların öğretilmesi ile devam edecektir. Kursta ayrıca kontrat yönetimi kapsamında uluslararası satış stratejilerinin geliştirilmesi, satış yönetimi ve uluslararası satışlarda kullanılan bilgi teknolojilerine ait temel bilgilendirme yapılacaktır.
İçerik: Dersin genel kapsamını uluslararası kontrat yönetiminin akademik anlamdaki teori ve uygulamalarının uluslararası lojistik açısından incelenmesi oluşturmaktadır. Dersin içeriği uluslararası kontrat yönetiminin mevcut uygulama ve yaklaşımlarının uluslararası ticaret yönetimi açısından gelecekteki lojistik uygulamalar ile bütünleştirilmesi için uluslararası lojistik konsept ve alt konseptler açısından uluslararsı kontrat yönetimine ilişkin öğrencilerde üst düzey bir algı oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir. Öğrenciler kurs sonunda uluslararası kontrat yönetimini uluslararası lojistik açısından takdir edip anlayabileceklerdir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5