Tez (LOJ599) Ders Detayları

Ders Adı: Tez
Kod: LOJ599
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye işletme alanında araştırma odaklı çalışma yapmak suretiyle bilgilerini uygulamak için bir platform sunmaktır. Bu derste öğrencinin işletme alanında seçmiş olduğu bir araştırma konusunda araştırma problemini ortaya koyması, konu ile ilgili literatür taraması yapması, araştırma yöntemini belirleyip, verileri toplayıp analiz sonuçlarını ortaya koyması ve bulguları yorumlaması beklenmektedir
İçerik: Bilimsel araştırma yapmak, tez yazımı
Dönemi: Her İkisi
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 80