Uluslararası Ticaret (LOJ521) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Ticaret
Kod: LOJ521
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere dış ticaretle ilgili yeterli bir bilgi kazandırmaktır. Ders tarihsel bir perspektif ve çok disiplinli bir anlayışla hazırlanmış olup, öğrencilere uluslararası ticaret teori ve politikalarını öğretmek üzere tasarlanmıştır.
İçerik: Uluslararası Ticaret, iktisadın uluslararası ekonomik problemlerle ilgilenen dalı olup, temel dış ticaret modelleri ile uluslararası ticaret politikasının başlıca konularını kapsar.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5