Muhasebe (MAN503) Ders Detayları

Ders Adı: Muhasebe
Kod: MAN503
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Muhasebenin niteliğini, kapsamını, ilke ve kavramlarını; muhasebe sisteminin ana unsurlarını ve günlük kayıtlar, yıl sonu envanter ve kapanış kayıtları ve finansal tabloların düzenlenmesi dahil olmak üzere, Tekdüzen Hesap Planı çerçevesinde muhasebe sisteminin işleyişini öğretmek.
İçerik: Bu derste muhasebenin temel kavram ve ilkeleri, finansal tabloların yapısı, hesap sınıflandırmaları ve hesap planı, muhasebe defterleri, dönem içi ve dönem sonu muhasebe kayıtları, geçici ve kesin mizan, bilanço ve gelir tablosu düzenleme esasları incelenmektedir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6