Ekonomi Teorisi (ECON501) Ders Detayları

Ders Adı: Ekonomi Teorisi
Kod: ECON501
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrecilere gerekli olan iktisadi bakış açısı kazandırmak
İçerik: Ders belirtilen başlıklar çerçevesinde yürütülmektedir: Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5