Risk Yönetimi (LOJ518) Ders Detayları

Ders Adı: Risk Yönetimi
Kod: LOJ518
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Uluslararası ticaret kapsamında oluşan rekabetçi koşullar ve piyasanın yarattığı kur, faiz ve kredi riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi hususlarında gereken bilgilendirmenin sağlanması dersin amacıdır.
İçerik: Uluslararası ticaret ve yerel işlemler sonucunda maruz kalınan faiz, kur, kredi riski gibi riskler açıklanacak, söz konusu riskleri oluşturan faktörler ve risklilik ölçüm yöntemleri öğretilecektir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5