Uluslararası İşletmelerde Stratejik Yönetim (LOJ513) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası İşletmelerde Stratejik Yönetim
Kod: LOJ513
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, örgütlerde yöneticilerin stratejik karar verme sürecini etkileyen çeşitli faktörleri incelemektedir; şirket paydaşlarının gereksinimlerinin belirlenmesi ve bunların çevresel ve içsel kısıtlarla uyumlu hale getirilmesi. Derste ayrıca, çeşitli strateji alternatifleri analiz edilecek ve uygun örgütsel değişimlerin gerçekleştirilmesine ilişkin yöntemler geliştirilecektir. Derste öğrencilerin stratejik yönetimle ilgili önemli konuları değerleme kapasitelerini geliştirmek amacıyla örnek olaylar tartışılacaktır. Ayrıca, stratejik yönetimin bütüncül niteliğini vurgulamak amacıyla, öğrenciler gerçek bir şirket hakkında topladıkları bilgilerle bir örnek olay çalışması yapacaklardır.
İçerik: Örgütün çevresindeki fırsat ve tehditler belirlenecek, varolan örgüt kaynakları değerlendirilerek güçlü-zayıf yönler belirlenecek ve saptanan soruna uygun strateji önerileri oluşturulacaktır. Derste ayrıca, küçük işletmelerde stratejik yönetim konusunda, kümeler ve endüstri bölgeleri konuları ele alınarak küçük işletmelerin belirli bir kurgu içerisinde büyük işletmelerle rekabet etme olasılıkları tartışılacaktır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5