Proje Tasarımı ve Yönetimi (LOJ512) Ders Detayları

Ders Adı: Proje Tasarımı ve Yönetimi
Kod: LOJ512
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste öğrencilere teori ve uygulamadaki proje yönetimini tanımlamak ve bu alanda bilgi birikimi, süreçler, beceriler, araçlar ve tekniklerin proje başarısındaki önrmini vurgulamak amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bu ders, proje yönetimine ilişkin kavramların tanımlanması, ortak bir dille projenin tartışılması, yazılması ve uygulanmasına yönelik çalışmaların nasıl yapılması gerektiğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Problemin tanımlanması, modellenmesi, iş gücü- maliyet- kazanç hesaplaması, çözüm yollarının belirlenmesi ve en uygun yöntemin seçilerek çözümün analizi , proje yazımının tamamlanması
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5