Temel Muhasebe ve Mali Tablolar (LOJ508) Ders Detayları

Ders Adı: Temel Muhasebe ve Mali Tablolar
Kod: LOJ508
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, özellikle lisans eğitimlerinde işletmecilik, iktisat, maliye gibi dersleri yeteri ölçüde almayan öğrencilerin, bu alandaki temel bilgileri almaları ve ekonomik çevrelerinde meydana gelen bazı oluşumları anlamalarını sağlamaktır.
İçerik: Ders içerik olarak, muhasebe-finans, para ve sermaye piyasaları, vergi yükümlülükleri, mali tabloları okuma tekniklerini kapsamaktadır
Dönemi: Her İkisi
Teori: 0
Uygulama: 3
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5