Dış Ticaret ve Gümrük Rejimleri (LOJ503) Ders Detayları

Ders Adı: Dış Ticaret ve Gümrük Rejimleri
Kod: LOJ503
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere uluslararası ticaret ve lojistik sektörlerinde, gümrük mevzuatındaki kuralların uygulamasını ve kuralların oluşumunun, dış ticaretin gümrük tekniğinde ne anlama geldiğinin ve gümrüğün dış ticaretin denetim fonksiyonu olduğunun gerçek örnekler üzerinden gösterilmesi ve öğretilmesidir.
İçerik: Dersin genel kapsamı ağırlıklı olarak gümrük kanununun, yönetmeliklerinin, dış ticaretin, dış ticaret ve gümrüğün kombinasyonu ve gümrük kolaylaştırmalarının uygulamasından oluşmaktadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5