Uluslararası Pazarlama ve Stratejileri (LOJ501) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Pazarlama ve Stratejileri
Kod: LOJ501
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere uluslararası pazarlama ile ilgili temel kavram ve teoriler konusunda yeterli anlayış kazandırmak ve temel bilgi dağarcığını sağlamaktır. Ders; tarihsel bir yaklaşım ve disiplinler arası bir anlayış ile öğrencileri güncel pazarlama meselelerine çekmek, bu konulara dair bir bakış açısı kazandırmak üzere tasarlanmıştır.
İçerik: Ders, uluslararası pazarlamanın Uluslararası Pazarlama Dinamikleri, Uluslararası Piyasa Giriş Stratejileri Uluslararası Markalaşma Stratejileri gibi belli başlı tüm konularını kapsamaktadır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5