Dönem Projesi (LOJ598) Ders Detayları

Ders Adı: Dönem Projesi
Kod: LOJ598
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Asgari olarak öğrencinin kazandığı bilgiyi uygulamada kullanma, sorununu çözme veya alternatif öneriler geliştirmeye yönelik çalışmasını içeren yazılı bir rapor sunma becerisini edinmesini amaçlar.
İçerik: Bitirme Projesi, bilimsel nitelikli bir problemi veya konuyu tanımlama, veri toplama, verileri analiz edip tartışma ve varılan sonuçların bilimsel yazım kurallarına uygun bir düzen içinde sunmayı amaç edinen özgün bir çalışma olup, 3 ana bölümden ve gerektiği kadar alt bölümlerden oluşur.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 40