Lojistik ve Taşımacılık Hukuku-I (LOG206) Ders Detayları

Ders Adı: Lojistik ve Taşımacılık Hukuku-I
Kod: LOG206
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Kusursuz sorumluluk, motorlu taşıt işletenin sorumluluğu, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyoncusu ve organizatörü kavramları ve bu kişilerin hukuki sorumlulukları ile yetki belgeleri ve kaçakçılık kanununa ilişkin konularının, öğrencilere öğretilmesi dersin ana amacı olarak belirlenmiştir.
İçerik: Lojistik hizmetler uluslararası lojistik organizasyonlar (freight forwarder, acenteler, 3PL., 4PL.) veya askeri birimler arasında yapılmaktadır. Aynı zamanda uluslararası lojistik, uluslararası şirketler ve firmalar arasında iç ve dış malzeme ve ürün akışı, malzeme yönetimi, geçici depolama, fiziksel dağıtım ve tedarik zincirini kontrol eden bir tasarım ve yönetim sistemi konumundadır. Bu nedenle lojistik yalnızca malzemenin değil, aynı zamanda bilginin ve hizmetinde kontrolü ve organizasyonu olması nedeniyle, uluslararası lojistik ve taşımacılık süreçleri, tüm hukuksal boyutları ile öğrencilere öğretilmesi, bu ders kapsamında hedeflenmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4