Lojistik ve Taşımacılık Hukuku-I (LOJ 206) Ders Detayları

Ders Adı: Lojistik ve Taşımacılık Hukuku-I
Kod: LOJ 206
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ulusal, uluslararası, bölgesel veya küresel ticari operasyonlar için; hammadde, yarı mamul, mamul, ana malzeme, malzeme, ürün, son ürün, bilgi ve hizmetlere ilişkin modlu, çok modlu, modlararası ve kombine taşıma, F.F., hizmet yönetimi, INCOTERMS, depolama, dağıtım, destek hizmetleri (sigorta, gümrük işlemleri) ve katma değer lojistik hizmetlere (paketleme, etiketleme, dokümantasyon) yönelik hukuki düzenlemelere ilişkin konularının, öğrencilere öğretilmesi dersin ana amacı olarak belirlenmiştir.
İçerik: Lojistik hizmetler uluslararası lojistikorganizasyonlar (freight forwarder, acenteler, 3PL., 4PL.) veya askeri birimler arasında yapılmaktadır. Aynı zamanda uluslararası lojistik, uluslararası şirketler ve firmalar arasında iç ve dış malzeme ve ürün akışı, malzeme yönetimi, geçici depolama, fiziksel dağıtım ve tedarik zincirini kontrol eden bir tasarım ve yönetim sistemi konumundadır. Bu nedenle lojistik yalnızca malzemenin değil, aynı zamanda bilginin ve hizmetinde kontrolü ve organizasyonu olması nedeniyle, uluslararası lojistik ve taşımacılık süreçleri, tüm hukuksal boyutları ile öğrencilere öğretilmesi, bu ders kapsamında hedeflenmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4