Lojistikçiler için Hukuk (LOG205) Ders Detayları

Ders Adı: Lojistikçiler için Hukuk
Kod: LOG205
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders kapsamında, Ticari İşletme Hukuku ve Borçlar Hukukunun temel kavramlarının Uluslararası Ticaret ve Lojistik öğrencileri için uygulamaya yönelik bir şekilde öğretilmesi amaçlanmıştır.
İçerik: İşletme hukuku kavramı, tacir kavramı, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, ticaret sicili, ticaret defteri, ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet ve borç kavramı ile borçların kaynağı olarak sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme, irade ile beyan, edim, ifa, sorumluluk, sözleşme türleri.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5