Deniz Ticaret ve Lojistik Hukuku (LOG401) Ders Detayları

Ders Adı: Deniz Ticaret ve Lojistik Hukuku
Kod: LOG401
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı, deniz taşımacılığının hukuki ve operasyonel alt yapısının kazandırılmasını teminen kavramların tanıtılması, gemi taşımacılığındaki uluslararası işleyişin açıklanmasıdır
İçerik: Deniz ticaret ve lojistiğinin Türkiye’de ticaret kanunu ve uygulamaları kapsamındaki esasları öğretilecektir. Türk limanları ve limanların işletim ilke ve esasları aktarılacaktır
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7