Dış Ticarette ve Uluslararası Lojistikte Yazışma Teknikleri (LOG406) Ders Detayları

Ders Adı: Dış Ticarette ve Uluslararası Lojistikte Yazışma Teknikleri
Kod: LOG406
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere dış ticaret ve uluslararası lojistikte kullanılan yazışma teknikleri hakkında tatminkâr bir görüş kazandırmaktır. Ders; disiplinler arası bir anlayışla küresel bir ortamda firmaların karşılaştıkları sorunlar konusunda öğrencilere çağdaş bir görüş kazandırmak üzere tasarlanmıştır.
İçerik: Ders, dış ticarette ve uluslar arası lojistikte kullanılan belli başlı tüm konularını kapsamaktadır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7