Dış Ticarette Finansman Teknikleri (LOG316) Ders Detayları

Ders Adı: Dış Ticarette Finansman Teknikleri
Kod: LOG316
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencilere dış ticaretin finansmanı amacına yönelik olarak mevcut olan finansman kaynakları (EXIMBANK, KOSGEB, forfeiting , factoring ve leasing gibi) öğretilecektir. Aynı zamanda dövizli işlemlerin muhasebeleştirme usul ve esasları tanıtılacaktır
İçerik: Dış ticaret işlemleri ve dövizli işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve değerlemesi açıklanacaktır. Dış ticaret şirketleri için ihracata yönelik olarak mevcut bulunan nakdi ve gayrinakdi finansman imkanları öğretilecektir
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5