Araştırma Yöntemleri (LOG314) Ders Detayları

Ders Adı: Araştırma Yöntemleri
Kod: LOG314
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavram ve teknikler konusunda bilgi vermek ve öğrencileri seçtikleri konuyla ilgili araştırma yapabilecek düzeye getirmektir.
İçerik: Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri,yapısal eşitlik modelleri, ekonometrik modeller
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6