Kıymetli Evrak Hukuku (MGMT 321) Ders Detayları

Ders Adı: Kıymetli Evrak Hukuku
Kod: MGMT 321
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı kıymetli evrak hukukuna ilişkin temel kavramların öğrenilmesini sağlamaktır.
İçerik: Kıymetli evrak tanımı ve özellikleri, kıymetli evrak hukuku, kıymetli evrakın hukuki nitelikleri, ödeme ve ibraz, zaman aşımı.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6