Uluslararası Lojistik (LOG315) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Lojistik
Kod: LOG315
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Deniz, demiryolu ve çok modlu taşımacılığa ilişkin uluslararası anlaşmaların getirdiği esaslar ve Türkiye’nin yükümlülüklerinin öğrenilmesi dersin amacıdır.
İçerik: Uluslararası taşımacılık faaliyetleri ile ilgili olarak deniz yolu ve demiryolu taşımacılığının temel ilkeleri, taşımacıların yüklendikleri sorumluluklar ve yükümlülükleri kapsamında öğretilecektir. Birden fazla taşımacılık modunun söz konusu olduğu çoklu taşımacılığa ilişkin uluslararası ilkeler de öğretilecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5