Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri (CMPE106) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri
Kod: CMPE106
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Microsoft Excel kullanarak veri analizi, yönetimi ve biçimlendirme. Çalışma sayfası oluşturma, grafiksel formda veri görüntüleme gibi temel özelliklerinin kullanımını öğretmek. Microsoft Frontpage kullanarak Web sayfası düzeni, tasarım şablonu, metin ve grafik ekleme, yayınlama, sayfa düzenleme, tablo kullanımı, köprü ekleme, tasarım şablonu kullanımı gibi frontpage temel özelliklerinin kullanımını öğretmek.
İçerik: Microsoft Excel`e giriş (çalışma sayfası oluşturma ve formatlama, fonksiyon kullanımı, grafik ve tablo çizimi, veri filtreleme, sıralama); HTML ve web tasarımına giriş (Microsoft Frontpage grafik ve metin girişi; hazır şablon kullanarak sayfa tasarımı; boş sayfadan sayfa tasarımı; tablolar, köprü kurma, kayıt etme, dosya ve dizin yönetimi; gezgin
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 3