Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları

Ders Adı: Lojistiğe Giriş
Kod: LOJ 101
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin ana amacı öğrencilere taşıma modları üzerine inşa edilmiş olan lojistiğin temellerini, temel elemanlarını ve küresel tedarik zinciri ile uluslararası ticarette uluslararası lojistik sistemlerin rolleri hakkındaki bilgileri vermektir. Temel lojistik konsept lojistik fonksiyonlara ilişkin uygulama ve teorileri kapsamaktadır. Yeni yüzyıl lojistikte bilgi yönetimi ve dönüşümün yılı olmaktadır. Bu kapsamda teknolojik gelişmeler ile çevre koruma konuları uluslararası lojistiği etkilemektedirler.
İçerik: Bu derste öğrencilerin, küresel tedarik zinciri içerisinde uluslararası lojistiğin rolünü ve uluslararası lojistik hakkındaki bilgileri anlamaları ve geleceğin uluslararası lojistik vizyona sahip olmaları sağlanacak. Bu kapsamda öğrencilere; temel müşteri hizmetleri konsepti, ulaştırma modları, sipariş süreci, bilgi sistemleri ve teknolojileri satın alma, dokümantasyon, malzeme ve envanter yönetimi vb. konular öğretilecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3.5