Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite Sistemleri (LOG322) Ders Detayları

Ders Adı: Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite Sistemleri
Kod: LOG322
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, Toplam Kalite Yönetimine ilişkin temel anlayışın istatistiksel araç ve teknikler kullanılarak nasıl geliştirildiğini anlamaya yönelik tasaranmıştır.
İçerik: Bu ders kapsamında, Toplam Kalite Yönetimi kavramı ve tanımına, kalite geliştirmeye yönelik araç ve tekniklere, temel istatistiklere, kontrol diyagramlarına, 6 sigma ve uluslararası kalite standartlarına odaklanılmaktadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5