Muhasebe İlkeleri I (MGMT 203) Ders Detayları

Ders Adı: Muhasebe İlkeleri I
Kod: MGMT 203
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Muhasebenin genel niteliğini, kapsamını, ilkelerini, kavramlarını, muhasebe sisteminin unsurlarını ve dönem içi işlemler ağırlıklı olmak üzere işleyişini öğretmek.
İçerik: Bu derste, muhasebenin temel kavramları, finansal tabloların yapısı, hesap sınıflandırmaları, muhasebe defterleri, dönem içi muhasebe kayıtları, mizan çıkarma, basit envanter ve kapanış kayıtları ve bilanço ve gelir tablosu düzenleme esasları üzerinde durulmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6