Depolama ve Envanter Yönetimi (LOG306) Ders Detayları

Ders Adı: Depolama ve Envanter Yönetimi
Kod: LOG306
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin ana amacı öğrencilere, uluslararası tedarik zinciri ve lojistik sistemler içerisinde yer alan envanter yönetimi ile depolamanın doğası, önemi ve rolüne ilişkin bilgiler vermektir. Depolama ham madde, endüstrisel ürünler ve son ürene ilişkin zaman ve yer faydası sağlamakta, aynı zamanda da firmalara müşteri hizmetlerini kullanarak katma değerli bir rekabet aracı sağlamaktadır. Keza envanter yönetiminin amacı da basitçe müşteri taleplerini karşılamaktır. Bu yüzden temel depolama, envanter kararları, operasyon konuları ve envanter tutma nedenlerine ilişkin konular öğrencilere bu ders kapsamında verilecektir.
İçerik: Bu derste öğrencilere, küresel lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde envanter ve depolamanın rolü ile uluslararası depolama ve envanter yönetimi hakkında bilgiler verilecektir. Ayarıca öğrencilerde geleceğin depolama vizyonları oluşturulacaktır. Bu bağlamda temel rasyonel konsept kapsamında; müşteri hizmetleri, sipariş süreci, envanter yönetimi, taşımacılık, bilgi sistemleri ve bilgi teknolojileri, satın alma, dokümantasyon, malzeme elleçleme, paketleme, bar-kodlama, çapraz sevkiyat, envanter kontrol sistemleri, ABC sınıflandırması, ve ekonomik sipariş miktarı modelleri gibi konular öğrencilere öğretilecektir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7